Политика на поверителност

Име и адрес на администратора

Администратор по смисъла на Общия регламент и на други национални закони за защита на личните данни в държавите-членки, както и на други разпоредби за защита на личните данни е:

 

Ridex GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

10365 Берлин [Германия]

Eл. поща: [email protected]

Директор: Aleksandr Kondratyev;

Регистрация: HRB 186819 B; Регистрационен номер на данъкоплатеца по ДДС.: DE314892085

 

1. Общи положения във връзка с обработката на данните

1.1. Обхват на обработката на лични данни

По принцип ние събираме и използваме лични данни на нашите потребители единствено за целите на предоставяне на функциониращ уеб сайт, а също и за нуждите на нашето съдържание и услуги. Събирането и използването на личните данни на нашите потребители се извършва систематично, след тяхното изрично съгласие. Изключение се прави в случаите, когато поради фактически причини не е възможно да се получи предварително съгласие и обработката на данните е в съответствие със законовите разпоредби.

Лични данни се събират единствено, когато Вие, в рамките на Вашата поръчка, сте ни ги предоставили доброволно. Ние използваме без Вашето съгласие предоставените от Вас данни само за изпълнение и обработка на Вашата поръчка. След пълното изпълнение на договора и окончателното заплащане на покупната цена, Вашите данни се блокират за по-нататъшна употреба и след изтичане на срока за съхранение във връзка с данъчното и търговското право, те се изтриват, освен в случаите, когато сте дали изрично съгласие за тяхното по-нататъшно ползване.

1.2. Разкриване на лични данни

Ние не предоставяме личните данни на трети страни, с изключение на и в степен, посочена в тази декларация за поверителност на данните, както и в случаите, когато изрично сте дали съгласие за разкриване на данните или когато имаме право, или сме задължени да разкрием данните вследствие на законови разпоредби и/или заповеди от административните органи и съда. По-специално това се отнася до предоставяне на информация за целите на наказателно преследване, предотвратяване на опасност или при предявяване на права на интелектуална собственост.

1.3. Законосъобразност на обработването на лични данни

Законовата база, когато искаме разрешение за обработка на личните данни от субекта на данните е чл. 6, ал. 1, б „a“ на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).
Законовата база при обработка на личните данни на субекта, която е необходима за изпълнение на договора, страна по който е субектът на личните данни, е чл. 6, ал. 1, б. „б“ на ОРЗД. Същото важи и при обработка, която е необходима преди сключването на договора. Доколкото обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нашата фирма, законовата база е чл. 6, ал. 1, б. „в“ на ОРЗД.
Когато обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, законовата база е чл. 6, ал. 1, б. „г“ на ОРЗД.
Когато обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на нашата фирма или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, законовата база е чл. 6, ал. 1, б. „е“ на ОРЗД.

1.4. Заличаване на данни и срок на съхранение

С отпадане на целта на съхранението личните данни на субекта се заличават или блокират. Данните могат да бъдат съхранени и след този период, в случаите когато европейското или националното законодателство в регламенти, закони или други разпоредби на Съюза, на които администраторът подлежи, са предвидили това. Блокиране или заличаване се извършва и при изтичане на срока за съхранение на данните, предвиден в посочените нормативни документи, освен в случаите, когато е налице необходимостта от по-нататъшно съхранение за целите на сключване на договор или на изпълнението на такъв.

2. Предоставяне на уеб сайт и изготвяне на файловете с данни за дейността на потребителите

2.1. Описание и обхват на обработката на данни

При всяко посещение на интернет страницата ни, нашата система събира автоматично данни от компютърната система на посетителя.

Събират се следните данни:

1. Информация за вида на браузъра и използваната версия;
2. Операционната система на ползвателя;
3. Доставчик на интернет услуги за ползвателя;
4. IP-адрес на ползвателя;
5. Дата и час на посещението;
6. Уеб сайтове, от които системата на ползвателя е попаднала на нашата интернет страница;
7. Уеб сайтове, които системата на ползвателя е потърсила през нашата интернет страница.

Лог файловете съдържат IP-адреси или други данни, които дават възможност да бъде установена самоличността на ползвателя. Това е възможно например когато линкът към уеб сайта, от който ползвателят е дошъл на интернет страницата или линкът към уеб сайта, към който ползвателя се прехвърля, съдържа лични данни.

Данните се запаметяват в лог файловете на нашата система. Това не касае IP-адреси на ползвателя или други данни, които дават възможност да бъде установена неговата самоличност. Тези данни не се съхраняват заедно с други лични данни на ползвателя.

2.2. Законосъобразност на обработването на данните

Временното съхранение на данните и лог файловете е в съответствие с чл. 6, ал. 1, б. „е“ на ОРЗД.

2.3. Цел на обработването на данните

Временното запаметяване на IP-адреса от системата е необходимо, за да се осъществи доставката на уеб сайта на компютъра на ползвателя. За целта IP-адресът на ползвателя се съхранява за времето на сесията.
Запаметяването на лог файлове е с цел да се подсигури функционирането на уеб сайта. Освен това, ние ползваме данните за оптимизиране на уеб сайта и за гарантиране на сигурността на нашите информационно-технически системи. В тази връзка не се извършва анализ на данните за маркетингови цели.

Тези цели отговарят на нашия легитимен интерес във връзка с обработването на данните по смисъла на чл. 6, ал. 1, б. „е“ на ОРЗД.

2.4. Продължителност на съхранението

Данните се изтриват след като престанат да бъдат необходими за постигане на целта, за която са били събрани. В случаите, когато се касае за запаметяване на данните с цел да се предостави уеб сайт, това обстоятелство настъпва с приключване на сесията.

В случай на запаметяване на данни в лог файлове, това става най-късно след седем дни. Възможно е съхранение и след този срок. В този случай IP-адресите на ползвателя се заличават или анонимизират така, че да не е възможно по-нататъшното идентифициране на клиента-посетител.

2.5. Възможност за възражение и заличаване

Събирането на данни е задължително с цел предоставяне на уеб сайт и запаметяване на данните в лог файлове за функциониране на интернет страницата. Следователно няма възможност за възражение от страна на ползвателя.

3. Използване на „бисквитки“

3.1.1. Описание и обхват на обработката на данни (анализ на поведението при сърфиране)

На нашия уеб сайт ние използваме „бисквитки“, които ни дават възможност да анализираме поведението при сърфиране на потребителите. По този начин могат да бъдат предадени следните данни:

1. Зададени понятия за търсене;
2. Честота на извикване на страници;
3. Ползване на уеб сайт функции.

Събраните по този начин данни на потребителите се псевдонимизират с технически способи. Следователно не е възможно те за бъдат зачислени към определен ползвател. Данните не се запаметяват заедно с други лични данни на ползвателя.

3.1.2. Описание и обхват на обработката на данни (функция „кошница за пазаруване“)

Някои от „бисквитките“ остават трайно на Вашия компютър и ни дават възможност да го припознаем при Вашето следващо посещение (трайни „бисквитки“). Нашите партньори нямат право да черпят, обработват или ползват лични данни през нашата интернет страница. Повечето браузъри приемат стандартно „бисквитките“. В настройките за сигурност Вие можете да допускате или забранявате временни и трайни „бисквитки“ независимо едни от други. Когато деактивирате „бисквитките“ е възможно определени функции от нашия уеб сайт да не се изобразят правилно при Вас. За да ползвате нашата „кошница за пазаруване“, трябва да допуснете временните „бисквитки“! Данните, които се запаметяват в нашите „бисквитки“ не се свързват с личните Ви данни (име, адрес и т. н.). Без Вашето изрично съгласие няма да свържем данните, запаметени в нашите „бисквитки“ с Вашите лични данни (име, адрес и т. н.).

3.2. Събиране на данни чрез ползване на Google-Analytics

Нашият сайт ползва Google-Analytics, услуги за уеб анализ на Google inc. Google-Analytics използва т. нар. „бисквитки“. Става въпрос за малки текстови файлове, които се запаметяват на Вашия компютър и които дават възможност да се анализира Вашето ползване на сайта. Събира се информация напр. за операционната система, браузъра, Вашия IP-адрес, отправния уеб сайт, който сте отворили преди това (препращащ URL-адрес), дата и час на Вашето посещение на нашата страница. Информацията относно ползването на нашия сайт, която е събрана чрез този малък текстови файл, се прехвърля и съхранява в един сървър на Google в САЩ. Google използва тази информация, за да направи оценка на Вашето ползване на нашата страница, за да изготвя доклади за дейността на уеб сайтове за оператори на сайтове и за да извърши други услуги, свързани с ползването на уеб страници и на интернет. С оглед на законовите изисквания или доколкото трети страни извършват обработка на тези данни за Google, Google ще предаде тази информация и на тези трети страни. Това ползване се извършва анонимизирано или псевдонимизирано. Повече информация ще намерите директно при Google натисни.

3.3. Законосъобразност на обработването на данните

Законосъобразността на обработване на данните чрез използването на „бисквитки“ е в съответствие с чл. 6, ал. 1, б. „е“ на ОРЗД.

3.4. Цел на обработването на данните

Използването на „бисквитки“ за анализ цели да подобри качеството и съдържанието на нашия уеб сайт. Благодарение на „бисквитките научаваме как се ползва страницата ни и можем постоянно да оптимизираме нашето предлагане.
Тези цели представляват и нашия легитимен интерес при обработване на личните данни по смисъла на чл. 6, ал. 1, б. „е“ на ОРЗД.

3.5. Продължителност на запаметяването, възможност за възражение и заличаване

„Бисквитки“ се запаметяват на компютъра на потребителя, а от там се предават на нашата страница. Следователно Вие като ползвател имате пълен контрол над употребата на „бисквитките“. Чрез промяна в настройките на Вашия интернет браузър можете да деактивирате или ограничите предаването на „бисквитки“. По всяко време могат да бъдат изтрити вече запаметени „бисквитки“. Това може да се извършва и автоматично. Ако „бисквитките“ на нашия сайт се деактивират, е възможно да не могат да се ползват всички функции в пълния им обем.
Предаването на флаш „бисквитките“ не може да бъде забранено от настройките на браузъра, а от настройката на flash player.

4. Информационен бюлетин

4.1. Описание и обхват на обработката на данните

На нашата интернет страница можете да се абонирате за безплатен информационен бюлетин. При регистриране за бюлетина ние получаваме данните от маската за въвеждане на данни.

С бюлетина ще ви информираме за нашите продукти и услуги в редовни интервали (обикновено на всеки две седмици). Бюлетинът може да се получава единствено, ако (1) имате действащ имейл адрес и (2) сте се регистрирали за получаването му. 

По правни причини първия път се изпраща имейл на адреса, който е посочен за доставката на бюлетина, прилагайки процедурата double-opt-in. Целта на този имейл за потвърждение е да се провери дали собственикът на този имейл адрес е въпросното лице, дало съгласието си за получаване на бюлетина.  

В момента на регистрация се запаметяват IP-адресът, който доставчикът на интернет услуги е предоставил на компютърната система, която ползвате при регистрацията, както и датата и часът на регистрацията. Събирането на тези данни е необходимо за целите на проследяване на евентуални злоупотреби с имейл адреси на по-късен етап. Това съхранение е единствено за целите на нашата сигурност. 

4.2. Законосъобразност на обработването на данните

Законосъобразността на обработването на данните след регистрирането на потребителя за бюлетина, при наличие на съгласие от негова страна, е в съответствие с чл. 6, ал. 1, б. „е“ на ОРЗД.

4.3. Цел на обработката на данни

Запаметяването на адреса на ел. поща на потребителя служи за доставяне на информационния бюлетин.

Събирането на други лични данни при регистрирането служи да се предотврати злоупотреба с услуги или с адреса на ел. поща.

4.4. Продължителност на запаметяването

Данните ще бъдат изтрити веднага щом вече не са необходими за постигане на целта, за която са събрани. Следователно адресът на ел. поща на потребителя ще бъде запаметен само докато той е абониран за бюлетина.

4.5. Възможност за възражение и заличаване

Абонаментът може да бъде прекратен от съответния потребител по всяко време. За целта на нашата страница под бюлетина се намира съответен бутон.

5.Формуляр за контакти и контакти по електронна поща

5.1. Описание и обхват на обработката на данните

На нашата интернет страница има формуляр, който предоставя възможност за контакт по електронен път. Когато ползвателят използва тази опция, данните, които се попълват в маската за въвеждане, ни се предават и се запаметяват. Тези данни обхващат:

1. Име.

2. Електронна поща.

3. Тема.

4. Други.

В момента на регистрация освен тези данни се запаметяват и:

1. IP-адресът на ползвателя.

2. Датата и часът на регистрацията.

5.2. Законосъобразност на обработването на данните

При наличие на съгласие на потребителя, обработването на данните се извършва в съответствие с чл. 6, ал. 1, б. „а“ на ОРЗД.

Законовата база за обработка на данните, получени в процеса на изпращане на електронно съобщение е чл. 6, ал. 1, б. „е“ на ОРЗД. Ако контактът по електронен път е с цел сключване на договор, то чл. 6, ал. 1, б. „б“ на ОРЗД е допълнително правно основание за обработка на данните.

5.3. Цел на обработване на данните

Обработването на личните данни от маската за въвеждане ни служи само за обработка на контакта. Необходимият легитимен интерес от обработване на данните е налице и при установяване на контакт по електронен път.
Останалите лични данни, обработвани по време на процеса на изпращане, служат за предотвратяване на злоупотреби с формуляра за контакт, както и за гарантиране на сигурността на информационно-техническите ни системи.

5.4. Продължителностна съхранението

Данните се изтриват след като престанат да бъдат необходими за целта, за която са били събрани. За личните данни от маската за въвеждане на формуляра за контакт, както и за тези, изпратени по електронна поща, това става след приключване на съответната комуникация с потребителя. Комуникацията се счита за приключила тогава, когато обстоятелствата водят до извода, че съответният въпрос е напълно изяснен.
Личните данни, събирани допълнително в процеса на изпращане, се изтриват най-късно до седем дни.

5.5. Възможност за възражение и заличаване

Потребителят има възможност по всяко време да оттегли съгласието си за обработване на лични данни. Ако потребителят установи контакт с нас по електронен път, то той по всяко време може да възрази срещу съхраняването на личните му данни. В този случай комуникацията не може да бъде продължена.

Оттегляне на съгласието може да се направи по електронна или обикновена поща до:

Ridex GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

10365 Berlin [Germany]

Email: [email protected]

 

В този случай всички лични данни, съхранени в процеса на установяване на контакт, се заличават.

6. Права на субекта на данни

Списъкът по-долу обхваща всички права на субекта на данни съгласно ОРЗД. Не е нужно да се изброяват правата, които не са релевантни за собствената интернет страница. В този смисъл списъкът може да бъде съкратен.
Ако се обработват Ваши лични данни, то по смисъла на ОРЗД Вие сте субект на данни и имате следните права по отношение на администратора:

6.1. Право на информация

Вие може да изискате от администратора потвърждение дали ние обработваме лични данни, свързани с Вас.

Ако подобно обработване е налице, Вие може да поискате от администратора достъп до следната информация:

1. целите, за които се обработват личните данни;
2. съответните категории лични данни, които се обработват;
3. получателите, респ. категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити свързаните с Вас лични данни;
4. предвидения срок, през който ще се съхраняват свързаните с Вас лични данни, или, ако за това не могат да се посочат конкретни данни, критериите, използвани за определянето на срока на съхранение;
5. съществуването на право на коригиране или изтриване на свързаните с Вас лични данни, право на ограничаване на обработването от администратора или право на възражение срещу това обработване;
6. правото на жалба до надзорен орган;
7. когато личните данни не се събират от субекта на данните, да бъде получена всякаква налична информация за техния източник;
8. съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, посочено в чл. 22, ал. 1 и 4 от ОРЗД, или поне в тези случаи, съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените за субекта на данните последствия от това обработване.

Вие имате право да поискате информация дали свързаните с Вас лични данни се предават на трета държава или на международна организация. В този случай може да поискате да бъдете информирани относно подходящите гаранции във връзка с това предаване по чл. 46 от ОРЗД.

6.2. Право на коригиране

Ако обработваните лични данни, свързани с Вас, са неточни или непълни, Вие имате право да поискате от администратора тяхното коригиране и/или допълване. Администраторът следва да извърши корекцията незабавно.

6.3. Правона ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате ограничаване на обработването на свързаните с Вас лични данни при наличие на едно от следните обстоятелства:

1. ако оспорвате точността на свързаните с Вас лични данни, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
2. когато обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а вместо това изисквате ограничаване на използването им;
3. когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но на Вас са Ви необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или
4. ако Вие сте възразили срещу обработването съгласно чл. 21, ал. 1 от ОРЗД в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред Вашите.

Когато обработването на свързаните с Вас лични данни е ограничено, такива данни се обработват (с изключение на тяхното съхранение) само с Вашето съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице, или поради важни обстоятелства от обществен интерес за Съюза или за държава-членка.
Ако обработването е било ограничено поради едно от гореизброените обстоятелства, администраторът ще Ви информира преди ограничението да бъде отменено.

6.4. Право на изтриване

6.4.1. Задължение за изтриване

Вие имате право да поискате от администратора незабавното изтриване на свързаните с Вас лични данни, а администраторът е длъжен да ги изтрие незабавно, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

1. Когато свързаните с Вас лични данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или са били обработени по друг начин.
2. Когато оттегляте съгласието си, върху което се основава обработването съгласно чл. 6, ал. 1, б „а“ или чл. 9, чл. 2, б. „a“ от ОРЗД и няма друго правно основание за обработването.
3. Когато възразявате срещу обработването съгласно чл. 21, чл. 1 от ОРЗД и няма законови основания за обработването, които да имат преимущество, или когато възразявате срещу обработването съгласно чл. 21, чл. 2 от ОРЗД.
4. Когато свързаните с Вас лични данни са били обработвани незаконосъобразно.
5. Когато свързаните с Вас лични данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, произтичащо от правната уредба на Съюза или на държава-членка, която се прилага спрямо администратора.
6. Когато свързаните с Вас лични данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по чл. 8, чл. 1 от ОРЗД.

6.4.2. Информация на трети страни

Когато администраторът е направил свързаните с Вас лични данни обществено достояние и е задължен съгласно чл. 17, чл. 1 от ОРЗД да ги изтрие, той, отчитайки наличната технология и разходите по изпълнението, предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да уведоми администраторите, обработващи личните данни, че Вие като субект на данните сте поискали от тях изтриване на всички връзки към тези лични данни или на копия или реплики на тези лични данни.

6.4.3. Изключения

Правото на изтриване не се прилага, ако обработването е необходимо за:

1. упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
2. спазване на правно задължение, което изисква обработването, предвидено в правната уредба на Съюза или на държава-членка, която се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
3. цели, породени от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с чл. 9, ал. 2, б. „з“ и „и“, както и чл. 9,чл. 3 от ОРЗД;
4. целите на архивирането в полза на обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно чл. 89, чл. 1 от ОРЗД, доколкото съществува вероятност правото, установено в раздел (3), да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване, или
5. установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

6.5. Право на уведомяване

Ако сте упражнили правото на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването спрямо администратора, то последният е длъжен да го съобщи на всички получатели, на които са били разкрити свързаните с Вас данни, освен ако това се окаже невъзможно или свързано с несъразмерно големи усилия.
Вие имате право да бъдете информирани от администратора относно тези получатели.

6.6. Право на преносимост на данните

Вие имате право да получите личните данни, които Ви касаят и които сте предоставили на администратора, в структуриран, обичаен и пригоден за машинно четене формат. Освен това Вие имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор, без възпрепятстване от страна на администратора, на когото са предоставени личните данни, когато:

1. обработването е основано на съгласие съгласно чл. 6, ал. 1, б. „а“ от ОРЗД или чл. 9, ал. 9, б. „а“ на ОРЗД или на договор съгласно чл. 6, ал. 1, б. „б“ от ОРЗД, и
2. обработването се извършва по автоматизиран начин.

Упражнявайки това право, Вие имате право да получите пряко прехвърляне на свързаните с Вас данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо. Това не трябва да засяга правата и свободите на други лица.

Правото на преносимост на данните не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора.

6.7. Право на възражение

Вие имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработването на отнасящи се до Вас лични данни, което се основава на чл. 6, ал. 1, б. „а“ или „е“ от ОРЗД. Това важи и за профилиране, основаващо се на посочените разпоредби.
Администраторът прекратява обработването на свързаните с Вас лични данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за него, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или обработването служи за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Когато свързаните с Вас лични данни се обработват за целите на директния маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработката на отнасящите се до Вас лични данни за този вид маркетинг. Това важи и за профилирането, доколкото то е свързано с директния маркетинг.
Ако възразите срещу обработката за целите на директния маркетинг, то обработването на свързаните с Вас данни за тези цели се прекратява.
Във връзка с използването на услугите на информационното общество Вие имате възможност (независимо от Директива 2002/58/ЕО) да упражните правото си на възражение чрез автоматизирани средства, при които се използват технически спецификации.

6.8. Право на оттегляне на свързаната със защитата на данните декларация за съгласие

Вие имате право да оттеглите по всяко време Вашата декларация за съгласие, свързана със защитата на данните. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено на основание на съгласието Ви преди оттеглянето му.

6.9. Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Вие имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни последици за Вас или Ви засяга по подобен начин в значителна степен. Това не важи, когато решението:

1. е необходимо за сключването или изпълнението на договор между Вас и администратора;
2. се допуска от правните разпоредби на Съюза или на държава-членка, приложимо спрямо администратора и които прaвни разпоредби съдържат подходящи мерки за защита на Вашите права и свободи, както и на легитимните Ви интереси, или
3. се основава на изричното Ви съгласие.

Все пак тези решения не следва да се основават на специалните категории лични данни съгласно чл. 9, ал. 1 от ОРЗД, освен ако не се прилага чл. 9, ал. 2, б. „а“ или „ж“ от ОРЗД и не са взети подходящи мерки за защита на правата и свободите, както и на легитимните Ви интереси.

По отношение на споменатите в т. 1 и 3 случаи администраторът прилага подходящи мерки за защита на правата и свободите, както и на легитимните Ви интереси, които съдържат най-малкото правото на човешка намеса от страна на администратора, правото на изразяване на гледната си точка и правото на оспорване на решението.

6.10. Право на подаване на жалба до надзорен орган

Без да се засягат каквито и да било други административни или съдебни средства за правна защита, Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата- членка по обичайното Ви местопребиваване, месторабота или място на предполагаемо нарушение, ако считате, че обработването на отнасящите се до Вас лични данни противоречи на ОРЗД.

Надзорният орган, до който е подадена жалбата, информира жалбоподателя за напредъка в разглеждането на жалбата и резултатите от нея, включително за възможността за съдебна защита съгласно чл. 78 от ОРЗД.

Свържете се с нас