Reman Обмен
За да върнете старата си обменна част на дистрибутора и да получите обратно сумата от депозита, трябва да извършите следните стъпки:

1

Моля, посетете уебсайта на дистрибутора, от който сте купили своята част RIDEX REMAN. Намерете своя дистрибутор в списъка по-долу.

2

На уебсайта на дистрибутора проверете инструкциите за връщане и попълнете формуляра за връщане на старата част.

3

Изпратете старата авто част на адреса посочен на уебсайта на дистрибутора и изчакайте резултата от прегледа на производителя.

4

Получете обратно парите от депозита.

Изберете дистрибутора, от който сте купили част RIDEX REMAN:
* Можете да намерите по-детайлни инструкции за връщането на обменна част и други аспекти от процедурата за обмен на уебсайта на дистрибутора.
Бихме желали да ви напомним, че когато купувате авто части RIDEX REMAN, вие допринасяте за годишното спестяване на:

1800

тона желязо и сплави, както и 450 тона алуминий

1000

тона синтетични материали

85000

МВт/ч електричество
Благодарим ви, че направихте екологичен избор! Бихме желали да ви напомним, че когато купувате авто части RIDEX REMAN, вие допринасяте за годишното спестяване на:
Пестене

на енергия

на труд

на пари